Kvin­ne (43) tatt for tre pro­mille­tu­rer på en drøy må­ned

Agderposten - - NYHETER -

AREN­DAL: Nå må hun møte i ret­ten for det­te ▶ og for kjø­ring uten fø­rer­kort.

Tre gan­ger på en drøy må­ned stanset po­li­ti­et Aren­dals-kvin­nen sva­ert be­ru­set bak rat­tet.

Ons­dag 6. juli 2016 ved 23.30-ti­den var førs­te gan­gen po­li­ti­et fikk kloa i kvin­nen. Da vis­te utån­dings­prø­ven en al­ko­hol­kon­sen­tra­sjon på 2 i pro­mil­le. Dermed røyk lap­pen.

To da­ger etter var hun på fer­den igjen. Fre­dag 8. juli 2016 ca klok­ken 22.10 ble hun stanset på ny.

Blod­prø­ven som nå ble tatt av hen­ne kl 23.13 vis­te 2,44 pro­mil­le al­ko­hol i blo­det. Den­ne tu­ren end­te for øv­rig i en ut­for­kjø­ring.

En drøy må­ned etter var hun igjen på far­ten. Fre­dag 26. au­gust midt på da­gen ble hun stanset på Stoa. Nå vis­te blod­prø­ven 1,27 i pro­mil­le.

Po­liti­ad­vo­kat Ju­lie Møller Di­gre (bil­det) ak­to­re­rer sa­ken mot kvin­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.