Nå blir det kaldt og vått

Vin­ter­fe­rie v a er et byr på kraf­ti­ge vin­der, fal­len­de tem­pe­ra­tu­rer og regn som noen ste­der kan bli snø – men også sol.

Agderposten - - NYHETER - ▶ In­ger Sta­ve­lin in­ger.sta­ve­lin@ag­der­pos­ten.no

Tirs­dag kveld kom ned­bø­ren inn­over Aust-Ag­der. Me­teoro­log Kris­ten Gis­le­foss an­slår ti milli­me­ter der det blir regn, og ti centi­me­ter der den leg­ger seg som snø.

Gis­le­foss tør ikke si hvor langt inn i lan­det el­ler hvor høyt opp gren­sa går for snø. Uan­sett gjør den som plan­leg­ger ski­tu­rer lurt i å kon­tak­te skiste­der og nett­ste­der for å få vite mer om ski­for­hol­de­ne. Tem­pe­ra­tu­ren er på vei ned­over, og etter ons­dag er det slutt på varme­gra­der om net­te­ne ved kys­ten. Det blir bare noen få kulde­gra­der, og i lang­tids­var­se­let på Yr ser den­ne nye kulde­pe­rio­den ut til å gå over i varme­gra­der døg­net rundt på søn­dag igjen ved kys­ten.

På Yr.no ser den fi­nes­te da­gen ut til å bli fre­dag, da det mel­des mye sol. El­lers blir det mye byge­va­er og mye vind fra skif­ten­de ret­nin­ger gjen­nom hele pe­rio­den. Lør­dag lig­ger det også an til å bli en del sol, før det tyk­ner til igjen med mer ned­bør lør­dag kveld. Gis­le­foss har ikke snø­dyb­der for hån­den, men reg­ner med at Hov­den og få and­re ste­der kan ha nok snø til ski­tu­rer.

FOTO: SCANPIX

SLI­TER SKI­ENE: Det rå­des til å Ikke gå ut med de bes­te lang­renns­ski­ene. Il­lust­ra­sjons­bil­det er fra bar­nas Hol­men­koll­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.