Kla­re for gaming dog­net rundt

Scott Mur­ray (13) er en av de 230 unge som har meldt seg på årets Ag­derLAN. – For­di det er gøy! sier han, som al­le­re­de er en er­fa­ren LAN-del­ta­ker.

Agderposten - - NYHETER -

13-årin­gen aner hva han går til, for han har både del­tatt på LAN (data­treff ) i Åmli­hal­len og her i Hisøy­hal­len tid­li­ge­re.

– Jeg for­ven­ter at det blir gøy, sier han mens han gri­per to PC­skjer­mer og be­gyn­ner på flytte­sjau­en fra bil til hall. Ligge­un­der­lag, sove­pose, en god stol, kla­er, mat og PC.

– Bare kab­le­ne tar en hel bag, sier mam­ma Si­ri Aass, som tror ung­dom­me­ne kom­mer til å kose seg vel­dig.

– Men det plei­er ikke bli så mye søvn, smi­ler hun.

Kan bli stør­re

In­ne i hal­len er det satt opp laaaa­an­ge lang­bord. Er­fa­rings­vis kom­mer det fle­re enn de for­håndsp åmeld­te, så Ni­co­lay Danne­vig, som er sit­ter i Ag­derLAN­sty­ret, tror det er god sjan­se for

FLYTTELASS: Scott Mur­ray (13) har fylt et stort ba­ga­sje­rom med data- og sove­grei­er. – Ba­re kab­le­ne fyl­ler en hel bag! sier

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.