Mann al­vor­lig ska­det etter grov vold

Agderposten - - NYHETER -

▶ SE­TES­DAL: En mann i 60-åre­ne er al­vor­lig skadd etter en volds­epi­so­de i et hus på Horn­nes natt til tirs­dag. Man­nen ble tid­lig tirs­dag fløy­et til Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus for vi­de­re be­hand­ling der. Jour­ha­ven­de po­liti­ad­vo­kat Van­ja Bru­voll i Ag­der po­liti­dis­trikt sier de fort­lø­pen­de ven­ter en opp­da­te­ring fra syke­hu­set på man­nens til­stand.

– Sis­te opp­da­te­ring er tirs­dag for­mid­dag. Til­stan­den er al­vor­lig, men sta­bil, sier hun.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om volds­epi­so­den like før klok­ken 03.

– Det var to per­soner i bo­li­gen. Beg­ge menn i 60-åre­ne. Om­sten­dig­he­te­ne rundt volds­bru­ken er fore­lø­pig ukla­re. Den volds­sik­te­de man­nen. som er fra Aren­dal, skal av­hø­res tirs­dag etter­mid­dag, sier Bru­voll.

Den skad­de per­sonen ble først frak­tet til Sør­lan­dets syke­hus, der han er tatt un­der be­hand­ling, så ble han fløy­et vi­de­re. Po­li­ti­ets kri­mi­nal­tek­ni­ke­re kom tirs­dag mor­gen til åste­det og star­tet sine un­der­sø­kel­ser.

– Vi av­ven­ter nå de­res funn, sier Bru­voll til Ag­der­pos­ten.

Åste­det er en fri­tids­bo­lig. Men po­li­ti­et kan fore­lø­pig ikke si noe om hvem som lei­de ste­det og hvor­for men­ne­ne var der. De vet hel­ler ikke om det var fle­re per­soner til ste­de da volds­bru­ken skjed­de. – Vi har av­hørt og skal av­høre fle­re. Vi job­ber med å fin­ne ut om det var fle­re der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.