- Uviss frem­tid

Nils Petter An­der­sen spil­ler for ny Jerv-kon­trakt i høst.

Agderposten - - SPORT - ▶ Alex­an­der Nu­pen alnu@ag­der­pos­ten.no

Stop­pe­ren har ikke star­tet de fire sis­te kam­pe­ne for Jerv som mø­ter Sand­nes Ulf på Le­ver­myr søn­dag.

– 20 and­re vil spil­le

– Jeg er i god form, men 20 and­re vil også spil­le. Frem­ti­den min er usik­ker nå. Jeg øns­ker å spil­le fast på det­te la­get, og det bør jeg gjø­re. Det er bare å tre­ne, og så håpe på noen sjan­ser til å vise at jeg er god nok, sier An­der­sen som er­kjen­ner at han har hatt sine «da­ler» un­der­veis i en skuf­fen­de Jerv-se­song.

– Jeg har etter­spør­sel uten­fra. Jeg har tenkt å spil­le i ti år til, sier 31-årin­gen som står med 16 Jerv-kam­per fra start i 1. di­vi­sjon den­ne se­son­gen.

Tøff kon­kur­ran­se

– Nils øns­ker å bli en bed­re spil­ler hver dag. Nå er det vel­dig jevn mel­lom han og Es­pen (Knud­sen). Der er det kan­skje tøf­fest kon­kur­ran­se, sier tre­ner Ar­ne Sand­stø som me­ner det er for tid­lig å si om An­der­sen får ny kon­trakt.

Jerv knus­te Sand­nes Ulf 3-0 borte i vår­mø­tet.

– Vi plei­er å ha en god fø­lel­se når vi mø­ter dem. Det er en mot­stan­der som pas­ser oss. Nå gjel­der det å slå dem igjen, sier An­der­sen.

Jerv ro­tet bort to av tre po­eng da Åsa­ne ut­lik­net på tam­pen mot Åsa­ne (1-1).

– Etter en OK første­om­gang så datt vi vel­dig etter pau­se. Det gjel­der å ha litt «bal­ler» selv om vi le­der, sier Nils Petter An­der­sen.

UTGÅENDE AVTALE: Nils Petter An­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.