Må stop­pe su­per­duo­en fra egen klubb

Den ut­lån­te Mjøn­da­len­keepe­ren Mar­co Pri­is Jør­gen­sen vil stå i vei­en for duo­en som har sco­ret like man­ge mål som hele Aren­dal-la­get den­ne se­son­gen.

Agderposten - - SPORT -

▶ FOT­BALL

Ousseynou Boye (13 mål) og Amahl Pelle­gri­no (12) har net­tet 25 mål for Mjøn­da­len hittil i årets 1. di­vi­sjon.

Nå skal det sa­er­de­les gif­ti­ge pa­ret for­sø­ke å over­lis­te mål­vak­ten som for en snau må­ned si­den ble lånt ut til nestjum­bo Aren­dal Fot­ball.

Su­per­de­but

Mar­co Pri­is Jør­gen­sen satt på ben­ken mot Fred­rik­stad (1-1), men fikk sin drømme­de­but i den rå­ster­ke 1-0-sei­e­ren borte mot Florø sist.

Nå er han gi­ret for hjem­me­de­but foran fle­re tu­sen til­skue­re på nye Norac sta­dion søn­dag.

– Det er en spe­si­ell si­tua­sjon si­den jeg ak­ku­rat kom fra Mjøn­da­len. Jeg har trent og spilt med dem i to år, men jeg er i Aren­dal for å få tre po­eng og hol­de nul­len, sier Pri­is Jør­gen­sen.

– Vi pas­se opp for hur­tig­he­ten og av­slut­nings­egen­ska­pe­ne til Boye og Pelle­gri­no. Jeg kjen­ner dem, men de kjen­ner også meg. Så ting går beg­ge vei­er. Men jeg har en for­del av at jeg kjen­ner hele la­get. De har va­ert sva­ke på borte­bane, så vi har all mu­lig grunn til å tro på sei­er, sier dans­ken om la­get som rik­tig­nok står med tre stra­ke tri­um­fer.

– Mar­co gjor­de en vel­dig god kamp sist. Ro­lig, men sam­ti­dig kvikk i fel­tet. Vi må va­ere obs på en­kelt­spil­ler­ne til Mjøn­da­len og gå i «kri­gen» mot dem. 25 sco­rin­ger til Boye og Pelle­gri­no sier sitt, sier Aren­dal-tre­ner Mat­tias An­ders­son som kan skil­te med sju av tolv mu­li­ge po­eng på de sis­te fire kam­pe­ne.

– Vi er i en fin ut­vik­ling, sier han om Aren­dal som er tre fra ned­rykk­s­kva­li­fi­se­ring.

– Ikke gi noe gra­tis

– Mjøn­da­len har gjort det bra i det sis­te de også, men vi skal ikke gi de noe gra­tis. Vi har spilt bra i det sis­te vi også. Vi skal star­te med en god kamp på sta­dion så det­te ikke blir den enes­te kam­pen med full­sat­te tri­bu­ner, sier Yll­dren Ibra­hi­maj.

▶ Alex­an­der Nu­pen og Tho­mas Skjeg­ge­dal Thor­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.