Byt­ter ut ban­nin­gen i tung Jay-Z-rap

I kveld syn­ger Li­sa Børud «99 Pro­blems» av Jay-Z, i egen ver­sjon. Ori­gi­na­len ble litt for ufin.

Agderposten - - KUL­TUR - ▶ TV-UN­DER­HOLD­NING ▶ Frank Johannessen frjo@ag­der­pos­ten.no

Li­sa Børud (21), den krist­ne barne­stjer­na som nå er kom­met seg til fjer­de runde av Stjerne­kamp på NRK, gle­der seg til å frem­føre sin ver­sjon av den tun­ge rap-lå­ten, som for an­led­nin­gen går inn i klas­sen hip­hop.

– Jeg sy­nes bea­ten var kul, men jeg har byt­tet ut en del av de styg­ge or­de­ne, for­di det er ikke så na­tur­lig for meg å si dem, sier Børud, som til tross for at hun kjem­per om tit­te­len som Nor­ges ul­ti­mate en­ter­tai­ner, ikke vil leg­ge prin­sip­pe­ne på hyl­la.

Ikke ty­pisk jen­te­rap

– Jeg tok san­gen mye på grunn av dan­sin­ga og jeg tror det blir kult. Det er ikke en ty­pisk jen­te­rap, sier Børud.

Hun har sjek­ket at hun får lov til å byt­te ut ban­nin­gen med mind­re stø­ten­de ord, og hå­per det slår an.

– Selv om jeg er blitt eld­re og ikke bare syn­ger krist­ne san­ger len­ger, så har ikke ver­di­ene end­ret seg, sier Børud.

Hun inn­røm­mer at san­gen vil ut­ford­re hen­ne kraf­tig som ar­tist, men er glad for la­e­rin­gen det gir. Hun går også på hip­hop-lin­ja på Bår­dar for ti­den.

Els­ker dans

Ved si­den av san­gen har hun be­gynt å like dan­sin­gen mer og mer og hå­per å kun­ne bru­ke dans og sang til å liv­na­ere seg et­ter hvert. Da er det godt å ha med er­fa­rin­gen TV-pro­gram­met nå gir.

Hun in­sis­te­rer også på at selv om hun er en barne­stjer­ne som er blitt vok­sen, er det en na­tur­lig mod­nings­pro­sess. Det blir in­gen eks­tre­me stunt ala Mi­ley Cy­rus, som for noen år si­den sat­te seg na­ken på ei jern­kule.

– Nei, det vil jeg ald­ri gjø­re, er du gal? sier 21-årin­gen.

Skremt førs­te gan­gen

Li­sa Børud har så langt kom­met seg gjen­nom Stjerne­kamp med gode til­bake­mel­din­ger fra dom­mer­ne og hun er godt for­nøyd selv.

FOTO: NRK

GJØR SUK­SESS: Li­sa Børud får mye skryt i Stjerne­kamp og drar nå en helt egen ver­sjon av låta hun skal syn­ge. I kveld skal hun igjen i aksjon på NRK TV.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.