Holdt unna som hare

Grim­stad-ord­fø­rer Kje­til Glims­dal holdt unna som «hare» da han fikk aeren av å inn­vie Spare­ban­ken Sør Amfi Grim­stad foran fle­re hund­re til­skue­re.

Agderposten - - FORSIDE - Alex­an­der Nu­pen alnu@ag­der­pos­ten.no

– Det er én lik­het mel­lom meg og Usain Bolt. Vi er om­trent like høye, sa Glims­dal rett før han måt­te i ak­sjon rundt løpe­ba­nen.

Ord­fø­re­ren fikk nes­ten en halv run­de for­sprang til Sø­rild­duo­en Ing­vild Mein­seth og Sa­ra Dorthea Jen­sen som nok tok det litt ro­li­ge­re enn nor­malt.

– Fan­tas­tisk flott

Der­med kom Glims­dal først til mål og brøt ban­ne­ret som mar­ker­te at hal­len var of­fi­si­elt åp­net.

– Det er nes­ten et lik­hets­trekk til med Bolt. Jeg kjen­te an­tyd­ning til strekk i hamst­rin­gen, ut­brøt han etter mål­gang foran om­lag 250 til­skue­re.

– En fan­tas­tisk flott hall. Det­te er en stor dag for Grim­stad, Sør­lan­det og re­gio­nen, sa Glims­dal til Ag­der­pos­ten.

To millioner i året

Stor­stua er en flerbrukshall, sa­er­lig myn­tet på fri­idrett.

94 millioner er pris­lap­pen, for­tal­te Roar Flat­land, le­der av Sø­rild FIK som nå skal drif­te hal­len til et år­lig bud­sjett på om­lag to millioner kroner.

– Jeg er stolt over at vi etter fem år ar­beid har fått rea­li­sert hal­len. Vi­sjo­nen er å ska­pe et pul­se­ren­de bygg med mas­se idretts­gle­de. Vi hå­per hal­len vil bi­dra til økt re­krut­te­ring til fri­idret­ten, og at vi får be­hol­de ut­øver­ne leng­re, sa Flat­land.

Sø­rild, med cir­ka 115 med­lem­mer, har til dels tatt i bruk par­ke­rings­hus for å tre­ne om vin­te­ren når det har va­ert is.

Bronse­vin­ne­ren fra U20-EM, Ing­vild Mein­seth, for­tel­ler at hun vil­le ha vur­dert å flyt­te fra Sør­lan­det til vår­en uten ny hall.

– Helt utro­lig at vi har fått en hall nå, sier 18-årin­gen.

–En drøm som går i opp­fyl­lel­se, sier mor, tre­ner og dag­lig le­der av hal­len, Søl­vi Mein­seth.

JUBELBRØL: Slik fei­rer et knip­pe av fri­idretts­ut­øver­ne i Sø­rild at de en­de­lig har et skik­ke­lig hel­år­s­til­bud. Al­ler fremst står Sa­ra Eli­se Ja­kob­sen (6).

BRØT MÅLSNØRET: Med lån­te sko spur­ter Kje­til Glims­dal inn og bry­ter ban­ne­ret i Spare­ban­ken Sør Amfi fre­dag kveld. Nå

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.