Det blin­ket - så skjed­de det­te

200 hus­stan­der mis­tet strøm­men i Aren­dal om­trent sam­ti­dig man­dag for­mid­dag. På Salt­rød ble det hele sva­ert så ty­de­lig.

Agderposten - - Nyheter - Frank Jo­hann­es­sen re­dak­sjo­nen@ag­der­pos­ten.no

– Jeg lå i sen­ga og hør­te en slags sveise­lyd og det blin­ket i rom­met. Jeg spratt opp og tok en snapchat-vie­do så fort jeg kun­ne, sier Adrian Vaags­nes fra Salt­rød. Strøm­men for­svant om­trent sam­ti­dig for både Salt­rød, de­ler av Trom­øy og His­øy i Aren­dal.

For­vir­re­de kun­der på Faer­vik på Trom­øy opp­lev­de i ti­men mel­lom ni og ti at strøm­men kom og gikk om­trent hvert tien­de mi­nutt. Det skal i føl­ge Ag­der Ener­gi skyl­des feil­sø­king på net­tet.

FOTO: ADRIAN VAAGS­NES

LYSSHOW: Det blin­ket og bråk­te høyt, før strøm­men gikk på Salt­rød.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.