Ben­sin­sta­sjon i Tele­mark ra­net med vå­pen

Agderposten - - NYHETER -

NOTODDEN: En mann tru­et til seg fle­re gjen­stan­der un­der et ran på en ben­sin­sta­sjon på Notodden natt til ons­dag. Po­li­ti­et kom raskt til ste­det med fle­re pa­trul­jer.

Ra­ne­ren skal ha tru­et til seg fle­re gjen­stan­der. Det er ikke meldt om noen per­son­ska­de i for­bin­del­se med ra­net.

Klok­ken 06.15 mel­der po­li­ti­et at en per­son er på­gre­pet.

– Det er på­gre­pet en mann på en adres­se på Notodden. Det var over­våk­nings­bil­der og godt po­liti­ar­beid og lo­kal­kunn­skap som før­te til på­gri­pel­sen, sier Ru­ne Huns­ha­mar, ope­ra­sjons­le­der Sør Øst po­liti­dis­trikt til Var­den. Po­li­ti­et ran­sa­ker nå bo­li­gen til man­nen. Den mis­tenk­te i sa­ken vil bli av­hørt i lø­pet av da­gen og po­li­ti­et vil gjø­re vi­de­re un­der­sø­kel­ser på ste­det.

Man­nen som var på jobb un­der ra­net på en ben­sin­sta­sjon på Notodden be­kref­ter at det skal ha va­ert et vå­pen med i bil­det.

Man­nen som var på jobb un­der ra­net be­kref­ter for Var­den at det skal ha va­ert et vå­pen inn i bil­det.

I føl­ge TV2 skal ra­ne­ren ha brukt en ham­mer til å true be­tje­nin­gen.

Man­nen for­tel­ler at han er ok og at det har gått bra med han.

– Jeg fin­ner det un­der­lig at noen går til et sånt grep og ra­ner en ben­sin­sta­sjon som lig­ger un­der hund­re me­ter unna po­liti­sta­sjo­nen, sier han til Var­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.