Match­vin­ner for Lyn

Altaposten - - Sport -

Tid­li­ge­re Bul-spil­ler Ru­na Lille­gård hav­net i be­gi­ven­he­tens sen­trum ons­dag kveld. By­åsen møt­te se­rie­le­der Lyn i en ut­satt kamp i 1. di­vi­sjon, og det ble et tett og spen­nen­de opp­gjør.

Gjes­te­ne fra Oslo tok le­del­sen etter 15 mi­nut­ters spill ved Ma­ren Hag­fors Thore­sen, og stil­lin­gen sto seg til pau­se. Rett etter hvi­len ut­lik­net Guro Ram­stad, men det tok ikke lang tid før Lyn var til­ba­ke i le­del­sen. Jen­ny Kris­ti­ne Røs­holm Ol­sen var mål­sco­rer.

Ru­na Lille­gård star­tet på ben­ken, men ble byt­tet inn etter 61 mi­nut­ters spill. Og hun skul­le vise seg å bli sva­ert av­gjø­ren­de for kam­p­ut­fal­let. By­åsen ut­lik­net til 2-2 ved Marthe En­lid da kam­pu­ret vis­te 84 mi­nut­ter, men ba­re to mi­nut­ter se­ne­re var Lille­gård på rett på plass til rett tid på en død­ball, og sat­te inn vin­ner­må­let.

Ons­da­gens match­vin­ner­sco­ring var Lille­gårds førs­te nett­kjen­ning for Lyns A-lag. Hun sco­ret ti mål på ti se­rie­kam­per for BUL før hun skif­tet bei­te i au­gust, og er fort­satt gam­le­klub­bens topp­sco­rer.

Med tre po­eng borte mot By­åsen økte Lyn av­stan­den til se­rie­toer Uraedd. Det er nå fem po­eng som skil­ler i Lyns fa­vør. Skul­le Lyn vin­ne borte mot BUL og Uraedd avgi po­eng mot Kongs­vin­ger til hel­ga, vil Lille­gård & co kun­ne fei­re opp­rykk på Coop-ba­nen på søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.