In­ger Jo­hanne 50 jagi

Avvir - - SÁHKALAGA -

Min mod­djás In­ger Jo­hanne Rev­heim de­av­dá 50 jagi láv­var­da­ga 24. beaiv­vi. Váim­mo­laš de­arvvuođat mis ru­ovt­tus.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.