Gu­ov­dage­a­innu re­hab­gu­ovd­dáš galgá suo­hkana gu­h­kes vuor­dináig­gi oani­dit

Avvir - - OĐĐASAT - El­len Ma­ri­an­ne Siri el­len­ma­ri­an­ne@av­vir.no

Dán mánu loa­h­pas ra­hp­po Gu­ov­dage­a­innu re­hab­gu­ovd­dáš. Dál lea fy­sio­dikšui guht­ta mánu vuor­dinái­gi dán suo­hka­nis, ja dál sáv­vá Mar­tin Pers­son ah­te son na­go­da dán di­li bu­o­ri­dit. – Bu­o­hkat geat dárbbašit divššu galg­gaše oažžut dan, nu ah­te vuost­taš fo­kus lea unni­dit vuor­dináig­gi dikšui, lo­hká son.

Gu­ov­dage­a­inn­us lea gu­hkit áig­gi leam­aš vát­tis be­as­sat fy­sio­te­rapi­i­ja­dikšui, suo­hkana fy­sio­te­rapi­i­jafálal­da­gas lea gu­h­kes vuor­dinái­gi ja oal­l­u­gat vul­get Ál­tái dan divššu dih­te, vaikko dop­pe maid lea gu­h­kes vuor­dinái­gi. Dán mánu loa­h­pas riev­da­goahtá dat dil­li.

Gu­ov­dage­a­innu re­hab­gu­ovd­dáš

Mar­tin Pers­son, Ruoŧas eret, lea nái­tal­an Gu­ov­dage­a­innu nis­so­ni­in. Soai le­aba fár­ren dál Gu­ov­dageid­nui ja dál ái­gu Mar­tin ra­hpat gu­ovd­dáža man lea go­hčo­dan Gu­ov­dage­a­innu re­hab­gu­ovd­dážin.

– Lean ožžon suo­hka­nis 100 prose­ant­ta doaibma­do­ar­jaga, nu ah­te dán mánu loa­h­pas ra­hp­po Gu­ov­dageid­nui fy­sio­te­rapi­i­ja­gu­ovd­dáš dei­ke dan boa­res NRKvis­sui man let­ne oastán, mui­tala Mar­tin Áv­virii.

Oaid­ná ve­jo­lašvuođaid

Vis­ti go­sa gu­ovd­dáš ra­hp­po lea már­ka­nis, muhto goit­ge lea ak­to báik­kis gos láv­ke njuol­ga lun­dui go boahtá olg­gos. Dat buk­tá ve­jo­lašvuođaid ,mui­tala Mar­tin.

– Dás lea čuoig­an­láht­tu njuol­ga olg­g­obe­al­de viesu ja muđui ge lea luon­du bir­ra viesu. Oa­innán stuora ve­jo­lašvuođaid das, go de sáht­tá olg­gos maid sirdit hárje­hal­la­ma. Oa­innán maid­dái ov­da­muni das go mánáid­gár­di lea das la­h­ko­sis ja maid­dái jus joat­kkaskuv­la hukse­juv­vo da­sa, jáhkán šat­tašii buor­re ovt­tas­bar­gu sin­guin. Lean maid jurddašan ah­te galg­gašii hárje­hal­lan­gu­ovd­dáš dáp­pe ja mus lea vel nie­hku ráhka­dit ak­ti­vitehta­stoa­hkan­báik­ki mánái­de gos bes­set hárje­hal­lat se­am­más go sto­hket, lo­hká son.

Bákča­sat mat bohtet dud­d­jo­mis ja boazo­barg­guin

Áv­vir jear­rá sus oaid­ná go son eare­no­amášvuođaid sá­mi ser­vo­da­gas ja olbmuin mii daga­ha ah­te ferte heive­jit divššu. Dan bir­ra son lo­hká iežas jurddašan.

– Jáhkán ah­te ferte gal ve­ahá heive­hit iežas ser­vo­da­ga miel­de. Olu sápme­laččat dud­d­jo­jit ja bar­get los­sa barg­guid, nu go ov­dame­ark­ka dih­te boazo­doa­lus. Boazo­doa­lus sáht­tet le­at olu bákča­sat mat bohtet los­sa barg­gu geažil ja mai­guin olbmot le­at bárti­dan gu­hká. Dáp­pe le­at maid oal­l­u­gat geat olu dud­d­jo­jit, das maid sáht­tet boahtit bákča­sat nu go niskái ja olg­gii­de. Mun jáhkán mun sáhtán ve­ah­ke­hit sin, ear­ret eará oa­h­pa­hit hárje­hus­aid maid sáht­tet da­hkat maŋŋel go le­at dud­d­jon, lo­hká son.

Jávo­his­ge­atne­gasvuohta lea eare­no­amáš de­hálaš smáv­va báik­ki­in

Da­sa las­sin son lo­hká jurddašan iežas dan bir­ra go sá­mi ser­vo­da­gas sáht­tá le­at nu ah­te ii galg­ga bu­ot ášši­id bir­ra hup­mat ja čáje­hit, ja lo­hká jávo­his­ge­atne­gasvuođa eare­no­amáš de­hálažžan smáv­va báik­kis.

– Mun jurddašan ah­te smávit báik­kis ferte le­at eare­no­amáš ga­ras jávo­his­ge­atne­gasvuođain. Ov­dame­ar­kan sáhtán lo­hkat ah­te mun in gal álg­gos de­arv­vat iežan pa­sie­ant­taid már­ka­nis jus ieža eai de­arv­vat álg­gos, nu ah­te mu pa­sie­ant­tat eai dárbbaš bal­lat ah­te rámbuvrris suin­na hup­ma­goađán ja dan ah­te olbmot ál­get jeara­hit man­ne sii dov­det mu, lo­hká Mar­tin.

Boahtá dov­dot suo­hka­nii ruđalaččat

Bu­o­hkat geat dárbbašit divššu galg­gaše oažžut dan ja dán mánu loa­h­pas sáv­vá Mar­tin vuor­dináig­gi oatnut.

– Vuost­taš fo­kus lea oažžut oatnut vuor­dináig­gi fy­sio­dikšui dáp­pe Gu­ov­dage­a­inn­us, ah­te bu­o­hkat geat dárbbašit ve­ahki, galg­gaše oažžut dan. Jáhkán dan jođá­nit maid­dái dov­dot suo­hka­nii, go olbmot eai dárbbaš šat vuol­git Ál­tái dikšui masa manná ol­les beai­vi. Da­sa manná olu ruhta, lo­hká son.

Dán mánu loa­h­pas

– Lea nu somá ra­hpat gu­ovd­dáža, dál váilot vel ve­ahá barg­gut ov­dal sáht­tá ra­hp­pot. Plá­na lea goit ra­hpat dán mánu loa­h­pas, loa­h­pa­ha Mar­tin.

Gov­ven: El­len Ma­ri­an­ne Siri

Áv­vir lea fit­nan gea­hčča­me vist­ti go­sa Mar­tin Pers­son mei­ne ra­hpat Gu­ov­dage­a­innu re­hab­gu­ovd­dáža. – Lean ip­mir­dan nu ah­te oal­l­ugi­in le­at bákča­sat mat bohtet ear­ret eará dud­d­jo­mis ja los­sa barg­guin, nu go boazo­doa­lus. Sin mun sáhtán ve­ah­ke­hit, go lea de­hálaš ah­te oažžu divššu jus le­at bákča­sat, lo­hká son.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.