Dár­bu kar­rie­ara­ba­ga­dallamii Finn­márk­kus

Avvir - - OĐĐASAT - Sil­je Ma­le­ne Var­si

Jagi maŋŋá go álgga­huv­vui doaibma Kar­rie­re Finn­mark, gii ovt­ta ja­gis lea ba­ga­dal­lan 250 finn­már­ku­lačča. Proše­ak­ta­jođi­head­dji Susan­ne Lup­ton lo­hká leam­aš dár­bu dán fálal­da­hkii.

Vuost­taš ja­gis lea Kar­rie­re Finn­mark čađa­han 600 ba­ga­dal­landi­im­mu 250 olbmuid. Proše­ak­ta­jođi­head­dji Susan­ne Lup­ton Finn­márk­ku fyl­kk­agi­eld­das lea is­so­ras duhta­vaš maŋŋá dan vuost­taš jagi maid proše­ak­ta lea doaibman.

Vea­h­ke­ha da­hkat de­hálaš me­ar­rá­du­said

– Mis lea dat il­lu go le­at be­as­san ve­ah­ke­hit 250 olbmo dán ja­gis, ja sii le­at do­hp­pen ieža­set bar­go­dilálašvuođa. Muh­ti­mat le­at ait­to gear­gan joat­kkaskuvllas, muh­ti­mat le­at ožžon ráv­va­ga NAV:S ja eat­našat le­at ollesolbmot geat há­li­i­dit gea­hčča­lit eará gea­inn­uid bar­goealli­mis, dad­já Lup­ton.

Gáv­pogi­in Finn­márk­kus

Kar­rie­ara­gu­ovd­dážis le­at kan­tuvr- rat Čáhce­sull­os ja Ált­tás, muhto sis le­at maid­dái fás­ta kan­tuv­ra­beaiv­vit juo­hke nup­pi va­hku Hám­márfe­ast­tas ja Gir­kon­járg­gas. Kar­rie­ara­ba­ga­dal­lit gal­le­dit maid­dái eará saji­id fyl­kkas, jus ožžot jearal­da­ga.

Las­sá­na dár­bu

– Mii ve­ah­ke­hit olbmuid gea­hča­dit sin be­roštumi­id ja re­surs­said, ja mii fál­lat pro­feššuneal­la sá­gas­tal­lan­guo­im­mi geas lea kar­rie­ara­ge­al­bu, fid­no­váll­jen ja be­roštup­mi bar­gomár­ka­nis. Dár­bu dása lea las­sá­nan sak­ka, go bar­gomár­kan ja geal­bogái­bá­dus lea álo­hii riev­da­min, dad­já son ja lasi­ha:

– Dat ii le­at šat nu ah­te olm­moš lea se­am­ma barg­gus 20 jagi. Fid­noealli­mis lea máŋ­ga­si­in dár­bu ođđa gelbbo­laš­vuhtii ja lonuhit barg­gu, das mii maid sáht­tit fál­lat ba­ga­dal­la­ma, lo­hká son.

Sávašii dát šad­dá biste­vašfálal­da­hkan

Proše­ak­ta Kar­rie­re Finn­mark lea ovt­tas­bar­gu ga­skal fyl­kk­agi­eld­da ja NAV Finn­márk­ku. Eará fyl­kkain Norg­gas le­at dál biste­vaš kar­rie­ara­gu­ovd­dážat, ja boaht­te jagi galgá Finn­márk­ku fyl­ka me­ar­ri­dit galgá go Kar­rie­re Finn­mark šad­dat ok­ta biste­vaš fálal­da­hkan fyl­kkaás­sii­de.

– Kar­rie­ara­ba­ga­dal­li­in Finn­márk­kus le­at gaskame­arálaččat se­am­má ollu oa­h­pa­hus­di­im­mut go eará kar­rie­ara­gu­ovd­dáži­in reas­ta riik­kas, vaik­ke mis ii le­at nu alla olm­mošlo­hku. Lea čiel­ga dár­bu kar­rie­ara­ba­ga­dallamii Finn­márk­kus, dad­já Kar­rie­re Finn­mark proše­ak­ta­jođi­head­dji Susan­ne Lup­ton.

sil­je@av­vir.no

Gov­ven: Finn­márk­ku fyl­kk­agi­el­da.

Tri­ne Nord­ei­det, Alf Stor­haug, Ei­rin Tapio ja proše­ak­ta­jođi­head­dji Susan­ne Lup­ton áv­vud­it go ja­hki lea vás­sán maŋŋá go álgga­hed­je Kar­rie­re Finn­mark. Maid­dái Tor Kja­er­eng ja Eva- Lill J. Mar­git NAV Finn­márk­kus led­je boahtán áv­vu­d­uo­luide.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.