Snø­frid buk­tán ođđa GEHČČIIDOLAHUSA

Beaiv­váš Sá­mi Našunála­teáh­ter ođđa ola­husa oli­han Ált­tás

Avvir - - FORSIDE - Nils Johan Vars nil­sjo­han@av­vir.no

Beaiv­váš Sá­mi Našunála­teáh­ter lea gu­hká ra­hčan Ált­tás oažžu­mis ge­hčči­id, muhto dál or­ru vi­im­mat buor­ránea­me. Sii le­at ođđa ola­husa oli­han Ált­tás man­nan mán­no­da­ga, go led­je 200:s geat oste bileahta «Snø­frid» čájál­mas­sii.

Beaiv­váš Sá­mi Našunála­teáh­ter lea gu­hká ra­hčan Ált­tás oažžu­mis ge­hčči­id, muhto dál or­ru vi­im­mat buor­ránea­me. Sii le­at ođđa ola­husa oli­han Ált­tás man­nan mán­no­da­ga, go led­je 200:s geat oste bileahta «Snø­frid» čájál­mas­sii.

Beaiv­váš Sá­mi Našunála­teáh­ter álgá oažžut bu­o­ri co­avc­ci ge­hččii­de ieža­set bihtái­guin. Dál lea biht­tá sá­mi prin­se­as­sa Snø­frid bir­ra, gii lii­kostii Norg­ga go­na­gas­sii Ha­rald Hår­fagrii ja nái­ta­lii suin­na. Dat lea mui­tal­us mii ii le­at ollu gul­lon sámi­id ii ge dáččaid gask­kas. Da­in­na or­rot sii deai­van ge­hčči­id, go dál lea ođđa ge­hčči­ido­la­hus Ált­tás. «Snø­frid» čájál­mas lea nu go­hčo­duv­von ra­basčájál­mas, go­sa eai le­at skuvlaluo­hkát ja eará gea­hččit bovde­juv­von.

Ola­hus Ált­tás

Teáh­te­ra gula­hall­a­nolm­moš Bri­ta Tri­umf mui­tala ah­te Ál­tá lea leam­aš dego dakkár bái­ki gos eai na­got oažžut ge­hčči­id sin čájál­ma­sai­de. Son lo­hká dál ožžon duođaštuv­vot ah­te le­at leam­aš eare­no­amáš olu olbmot «Snø­frid» čájál­ma­sas mán­no­da­ga Ál­tá Kul­tur­sálas, na goit dan ek­tui go muđui láve­jit.

– Dat lea goit ok­ta dain čájál­ma­sain gos eane­mus gea­hččit le­at leam­aš jus bu­ohtastaht­tá nu mo­vt muđui láve­jit Ált­tás, lo­hká son. Teáh­ter­ho­av­da Rolf De­ger­lund čuor­vu­go­ahtá duo­hken:

– Dat lea ođđa ola­hus, mii han le­at ožžon duođaštuv­vot dan, lo­hká son.

Ii le­at gal ola­hus eamb­bo Ált­tás, muhto da­in­na le­aba go­ap­pašat hui duhta­vaččat.

Ola­hu­sat

Dieht­te­la­sat 200 gea­hčči ii oro nu ola­hus, muhto dat lea Ált­tá ek­tui ola­hus. De­ger­lund duođašta ah­te Ál­tá lea ok­ta dain stuora báik­ki­in gos le­at unnán gea­hččit sin čájál­ma­sain. Son mui­tala ah­te duohta ola­hus gal lea di­ibmá Trå­an­tes, gos led­je 2700 gea­hčči gu­ovt­ti čájál­ma­sas «Jielle­men Áa­voe» bihtá gea­hčča­men. Muđui son ču­ju­ha maid In­ga Ju­uso mui­to­kon­sertii Oslos 2016:s, gos led­je 1300 olbmo.

– Mii le­at ilus go dákkár ola­husa Ált­tás oažžut, lo­hká De­ger­lund.

Jor­ga­luv­von eará gie­lai­de

Tri­umf mui­tala ah­te sii le­at ge álgán jor­galit eará gie­lai­de čájál­ma­said.

– Mis lea táv­val se­ain­nis mas mii le­at jor­ga­lan dárogil­lii mii dad­d­jo lávd­dis, ja dan mii le­at juo da­hkan gu­hkit áig­ge. Dat or­ru da­hkan ah­te eamb­bo­sat sáht­tet boahtit teáh­terii gea­hččat čájál­ma­said go ip­mirdit mii dad­d­jo, lo­hká son.

De­ger­lund lasi­ha ah­te sii jor­galit dakkár gil­lii masa or­ru dár­bu vai ola­hit ge­hčči­id.

Rá­mis

Sá­me­dig­ge­pre­side­an­ta lea dáid beiv­vi­id Sta­a­res Ruoŧa sámi­id 100jagi deaiv­vadeami áv­vudea­m­is. Son lea ilus go Sá­mi našunála­teáh­ter or­ru deai­va­me ea­net ge­hčči­id.

– Lea hui eare­no­amáš buor­re go dát «Snø­frid» lea min ieža­met sámi­id mui­tal­us. Lea leam­aš bu­res či­hkkon, muhto dál mui­tal­uv­vo, ja go lea vel Sá­mi Našunála­teáh­te­ra iežas buvt­ta, lo­hká son.

Sá­mi Našunála­teáh­te­ra Pre­as­sag­ov­va (unnit gov­va). Gov­ven: Nils Johan Vars

SNØ­FRID BUK­TÁN OLA­HUSA: Beaiv­váš Sá­mi Našunála­teáh­te­ra ho­av­da Rolf De­ger­lund ja gula­hall­a­nolm­moš Bri­ta Tri­umf , le­aba rá­mis go Ált­tás maid or­rot oažžu­me eamb­bo ja eamb­bo fu­omášu­mi. Dan ola­husa lea biht­tá «Snø­frid» buk­tán.

Gov­ven: El­len Ma­ri­an­ne Si­ri (vuor­kágov­va)

PRESIDEANTA RÁ­MIS: Sá­me­dig­ge­pre­side­an­ta, Ai­li Ke­ski­ta­lo, lea rá­mis go Sá­mi Našunála­teáh­ter or­ru oli­heame eamb­bo ge­hčči­id.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.