FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Oasen sko­le

● Oasen sko­le har i dag tre sko­ler: Kris­tian­sand, Man­dal og Song­da­len (Bir­ke­lid). Sist­nevn­te er størst med 240 ele­ver.

● De har også pla­ner om en sko­le i Vågs­bygd.

● Hvis Oasen sko­le får ja til de to nye sko­le­ne i Ven­ne­sla og Flekkefjord, be­tyr det at de tid­ligst kan star­te opp fra 2018.

● Oasen sko­le er eid av tre me­nig­he­ter: Oasen Bi­bel­sen­ter i Søg­ne, Fi­ladel­fia Kris­tian­sand og Hå­nes Fri­kir­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.