En ord­smed uten­om det van­li­ge

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

POP/VI­SER

«Ikkje mog­na» EP Kin­k­verk Tønne­sen. Her be­vi­ser han nok en gang hvil­ken ord­smed han er. For selv om vi kan kal­le han både geni og kunst­ner fra før av, slut­ter han ikke å im­po­ne­re.

Fest­lig­he­te­ne åp­ner med den ryt­mis­ke og fen­gen­de «Maxi­taxi» med en farge­rik tekst der det sto­re spørs­må­let er hvem det er som har be­stilt en maxi­taxi. Fi­nur­lig­he­te­ne flo­re­rer, og det er bare å la seg rive med i det her­li­ge tekst­uni­ver­set. Tit­tel­kut­tet er nes­ten hon­ky­tonk og coun­try i stil og form, mens «Våk­na ny» er en tolk­ning av en av Tø­nes sine fa­vo­rit­ter, Moun­tain Goats.

Når «Ein tid­lig må­ren» og «Mo­tell­blues» full­fø­rer Ep’en, fins det man­ge gode grun­ner til å høre lå­te­ne på nytt mens vi ven­ter på mer. Mik­sen mel­lom det syr­li­ge, vit­ti­ge og me­lan­kols­ke fun­ge­rer på­fal­len­de bra. Akku­rat som før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.