FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

Roy Shep­pard, Kris­tian­sand. Min kjæ­re mann, vår snil­le, om­tenk­som­me pap­pa og bo­nus­pap­pa, Bebbe og svi­ger­far, fyl­ler 60 år i dag. Gra­tu­le­rer så hjer­te­lig med da­gen. Vi er utro­lig glad i deg. Klem­mer fra al­le dine

6 år

Ma­ja Gjes­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for god­jen­ta vår Ma­ja som fyl­ler 6 år 10. februar. Vi er vel­dig glad i deg, og all­tid vel­dig stolt av deg. Man­ge klem­mer fra lille­bror Ole, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

40 år

An­ne So­fie Erik­sen, Kris­tian­sand. Vi vil få gra­tu­le­re vår al­les kjæ­re An­ne So­fie Erik­sen med 40-års­da­gen den 10.2.17. Hil­sen fra fa­mi­lie og ven­ner.

4 år

In­ge Ståhl Buås, Kris­tian­sand. En­de­lig er 4-års­da­gen her! Vår snil­le og gode In­ge skal fei­res he­le hel­ga med både fa­mi­lie­sel­skap og Sa­bel­tann fest! Vi er så glad i deg! Stor klem fra Ma­ri­us, mam­ma og pap­pa!

30 år

Jan­nicke Fred­rik­sen, Søg­ne. Grat­tis med den sto­re da­gen.du er ei flott jen­te som vi er vel­dig glad i.du er i ditt re­te ele­ment når du får hol­de på med hest noe du kan.vi gle­der oss til å fei­re deg. Stor klem fra mor, far og Joar.

3 år

Ruben Wes­tin, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re Ruben Wes­tin blir 3 år i dag 10.februar. Du er en fantastisk gutt som vi er vel­dig stol­te av. Stor klem fra mam­ma, pap­pa, Ma­ria, An­ge­li­ca og Tram­pe.

30 år

Sti­ne Da­len Gun­der­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen, ver­dens bes­te Sti­ne. Vi er utro­lig stolt av deg. Du har så man­ge flot­te egen­ska­per at det er ikke plass til å få med al­le. Love U, klem fra mam­ma, paps, Si­mon, Nicklas og Lady !

3 år

Li­na Ole­ne Vigs­nes, Kris­tian­sand. Su­per­jen­ta vår er 3 år! Du er ei glad og sprud­len­de jen­te, full fart he­le tida og sta­dig pro­sjek­ter på gang. Vi er vel­dig glad i deg! Gra­tu­le­rer med da­gen! Klem fra mam­ma, pap­pa, Anna og Vil­de.

10 år

Alex­an­der, . Gra­tu­le­rer til vår fot­ball­gutt Alex­an­der! Du er fantastisk og vi elsker deg! Klem fra mam­ma, pap­pa og An­ge­li­ca

2 år

Mar­cus Chris­top­her Waarum Brats­berg, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år fre­dag den 10. februar. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

7 år

Ma­ren Tønne­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Ma­ren som fyl­ler 7 år 10. februar. Du er en knall­kul jen­te med mas­se godt hu­mør, som vi er vel­dig gla­de i. Vi hå­per du får en flott burs­dag! Hil­sen fra store­søs­ter Han­ne, mam­ma og pap­pa

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.