– Drøm­men er å spil­le for KIF i elite­se­ri­en

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

●● Den­ne kvar­tet­ten reis­te fra Kris­tian­sand for å inn­fri høye am­bi­sjo­ner. Nå rø­per al­le fire at de også har et øns­ke om å spil­le på øvers­te nivå for KIF.

– Det er in­gen­ting jeg mer øns­ker enn å spil­le for KIF i elite­se­ri­en. KIF er klub­ben i vårt hjer­te, og jeg tror al­le vi fire har en drøm om å spi­le for KIF i elite­se­ri­en en dag, sier Øyvind Frigs­tad.

I dag spil­ler han i elite­se­ri­en for Lier-la­get St. Hall­vard. Han er bo­satt i Dram­men hvor han de- ler lei­lig­het med Her­man Gab­ri­el Ranne­berg Vil­da­len, som spil­ler for Dram­men i elite­se­ri­en.

– Jeg har lyst til å spil­le for KIF i elite­se­ri­en. Vi må ha et elite­se­rie­lag i Kris­tia­nand, sier Vil­da­len.

Litt len­ger øst hol­der Ei­rik Köpp til i bæ­rums­la­get Ha­s­lum. Han har ald­ri spilt i KIF, men også han rø­per at han har lyst til å spil­le for den tid­li­ge­re stor­klub­ben.

– Akku­rat nå tri­ves jeg kjempe­godt her, men skal jeg flyt­te hjem, had­de det vært gøy å spil­le for KIF. Når jeg er fer­dig med stu­di­er og epo­ke i Ha­s­lum, er det ab­so­lutt mu­lig­he­ter, sier Köpp.

Pre­ben Ege­li er Sør­lan­dets re­pre­sen­tant i elite­se­ri­ens nord­ligs­te lag, Bodø.

– Jeg kan ab­so­lutt ten­ke meg å spil­le for KIF i eli­ten. Men nå sat­ser jeg bare på å bli bedre og bedre, så det må bli når kar­rie­ren er på hell. Men jeg er en hjemme­kjær gutt, sier den am­bi­siø­se 18-årin­gen.

FOTO: BODØ HK/PRIVAT/HA­S­LUM MEDIA

Pre­ben Ege­li i Bodø, Her­mann Gab­ri­el Ranne­berg Vil­da­len i St. Hall­vard, Øyvind Frigs­tad i Dram­men og Ei­rik Köpp i Ha­s­lum er fire elite­se­rie­spil­le­re i hånd­ball for her­rer, som kom­mer fra Kris­tian­sand-re­gio­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.