Fødselsdag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Kjell Tore ro­land, Ven­ne­sla. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Til en god ka­me­rat, venn og kol­le­ga. Vi set­ter umå­te­lig stor pris på deg. Hil­sen ive­lands­gjen­gen, Ulrik, Gus­tav, Erik, Bernt Erik og Hå­kon.

40 år

Siv Merete Osa­land, Ven­ne­sla. I dag blir den­ne spor­ty dama

40 år. Du er ei fantastisk kone og mor. Du står på og gjør alt du kan så vi skal ha det bra. Du be­tyr uen­de­lig mye for oss, vi elsker deg. Ida, Ma­ria, Andreas og Jan Erik.

6 år

Isa­bell Toverød, Kris­tian­sand. Vår gjer­ri­ge,be­stem­te, klo­ke, rau­se og gode, Isa­bell Toverød, fyl­ler 6 år, 15 februar.-tenk, snart skole­jen­te! Vi er uen­de­lig glad i deg skjøn­na. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Ali­da, Emi­ly & Madelei­ne.

1 år

filip Haug­land røinås. Hipp hur­ra for Filip som fyl­ler 1 år 15.2. Du fyl­ler vårt liv med mye lat­ter og kjær­lig­het – all­tid for­nøyd og blid, vår sol­strå­le. Tyne­klem fra mam­ma, pap­pa, Wil­liam, Krizia og Geo.

28 år

He­le­ne Stray Jo­han­sen. Den­ne dig­ge dama fyl­ler 28 år 15.februar. Du er helt fantastisk og vi er vel­dig glad i deg. Hå­per du får en flott fei­ring. Klem­mer fra jente­gjen­gen.

5 år

Je­sper Leir­fall Jahn­sen, Lil­le­sand. Je­sper gle­der seg til å bli store­bror, og til å pluk­ke me­re blå­bær kan­skje? Mas­se burs­dags­klem­mer fra store­bror Isak, mam­ma, pap­pa og res­ten av slek­ta som er kjempe­glad i deg.

28 år

Mor­ten Lud­vig­sen Hol­berg, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Må du få en fantastisk dag. Savner deg mas­se. Du er ver­dens bes­te beste­venn! Du å jeg er all­tid vi, i din nær­het fø­ler jeg meg fri. Gla i deg. Klem fra Yan­ky.

4 år

adam-aadil Da­ragh­ma Djupes­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for god­gut­ten og sjarm­trol­let vårt som fyl­te år 11/ 2. Du er snill, blid, god og en skik­ke­lig tøf­fing. Burs­dags­ko­ser og klem­mer fra store­søs­ter, mam­ma og pap­pa.

10 år

re­becca Dah­le, Kris­tian­sand. Vak­re, snil­le, vil­le du. Vi sen­der deg 3 hur­ra på din dag. Hil­sen Vic­to­ria Vår og Le­on Alex­an­der.

4 år

Ve­era eve­li­i­sa Lai­ne, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Hå­per du får en flott fei­ring, med kake og sang Vi gle­der oss til nes­te gang vi se­er deg.vel­dig glad i deg Stor klem fra Tan­te Yan­ky og on­kel Øystein på Helg­øya.

7 år

Jes­si­ca Ce­line birke­dal-kau­rin, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for JC som er 7 år i dag! Tenk at du er blitt skole­jen­te alt! Du er ei liv­lig god­jen­te og det er gøy å ha deg på be­søk. Kjempe­glad i deg! Burs­dags­klem fra far­mor.

3 år

He­le­ne Lyk­ke Iver­sen, Kris­tian­sand. Hur­ra!! I dag 15 feb fyl­ler Lykke­jen­ta vår 3 år!du er ei skik­ke­lig god­jen­te, som vi er uen­de­lig glad i! Vi gle­der oss til å fei­re da­gen din! Var­me og lan­ge burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa og søs­ken!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.