FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

14 år

Ro­bin Mik­kel­sen, Bykle. Ro­bin Mik­kel­sen som bor på Hov­den fyl­ler 14 år den 16. februar. Vi vil gra­tu­le­re den ski- og fot­ball­gla­de gut­ten vår med da­gen. Glad i deg, gle­der oss til da­gen. Hil­sen fam i Kris­tian­sand

12 år

Ina Efte­vaag Hol­bek, Kris­tian­sand. Hipp, hur­ra for Ina som blir 12 år den 16. februar. Du er grei, snill og har et hjer­te av gull. Hå­per du får en topp burs­dag. Hil­sen mam­ma og pap­pa som er så vel­dig glad i deg.

9 år

Jo­hanne Dvergs­nes Hod­ne, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for fi­nes­te Jo­hanne som fyl­ler 9 år i dag. Du er en god store­søs­ter. Vi er vel­dig gla­de i deg og hå­per du får en su­per dag! Klem­mer fra Al­ma, Jo­nas, mam­ma, pap­pa og lillepys.

5 år

Mag­nus Tol­stad, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din i dag, 16. februar! Du er en su­per gutt, snill og god, og som har man­ge tan­ker rundt det mes­te:) Vi er vel­dig gla­de i deg! Klem­mer fra Kris­ti­an, Si­men, mam­ma og pap­pa

5 år

Olav Elyas Frøke­dal Jo­han­sen, Gra­tu­le­rer med 5-års­da­gen ver­dens bes­te fot­ball­gutt, Olav Elyas Frøke­dal Jo­han­sen. Vi er så stolt av deg lil­le venn og gle­der oss til fest . Klem mam­ma og pap­pa.

3 år

Jo­han­n­es Næss Jer­stad, Kris­tian­sand. Den­ne hu­mør­spre­de­ren fyl­te tre år 16. februar. Takk for at du sprer så mye gle­de rundt deg. Gra­tu­le­rer med da­gen fra mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.