Thing­nes Bø mis­tet VM­me­dal­jen på sis­te­skud­det

Faedrelandsvennen - - SPORT VM I SKISKYTING. -

Jo­han­n­es Thing­nes Bø kjem­pet om seier på nor­mal­dis­tan­sen i VM i ski­sky­ting, men nord­man­nen svik­tet på sis­te stå­en­de og ble til slutt num­mer åt­te.

Ame­ri­ka­ne­ren Low­ell Bai­ley tok et sen­sa­sjo­nelt gull. Han vant foran Ond­rej Moravec fra Tsjek­kia og frans­ke Mar­tin Fourca­de.

Thing­nes Bø var en re­ell ut­ford­rer til tsjek­kis­ke Moravec, som skjøt feil­fritt og le­det da Bø var i spo­ret, men en bom på and­re lig­gen­de sky­ting og en ny bom på sis­te­skud­det på sis­te sky­ting knus­te gull­drøm­men til 23-årin­gen.

– Det var et skik­ke­lig forsøk, men det holdt ikke. Her røk gul­let på sis­te­skud­det, i hvert fall en me­dal­je, sa Nrk-kommentar Andreas Sta­brun Smith.

– Jeg er of­fen­siv i dag og sky­ter litt fort på sis­te. Had­de den gått had­de det blitt vel­dig bra, men nå blir det ikke så bra. Det er små mar­gi­ner, sa Bø til NRK.

Bai­ley fra USA skjøt fire ful­le hus og le­det 2,8 se­kun­der foran Moravec etter 17,2 kilo­me­ter. Ame­ri­ka­ne­ren så ut til å gå på en smell på sis­te­run­den, men dro fram su­per­kref­te­ne og sik­ret en sen­sa­sjo­nell ame­ri­kansk VM- gull­me­dal­je. Moravec tok alt­så søl­vet, mens Mar­tin Fourca­de tok bronse­me­dal­jen etter to straffe­mi­nut­ter.

Lars Hel­ge Birke­land la inn en god søk­nad til å gå Vm-sta­fet­ten etter 19 treff. Han ble til slutt nest bes­te nord­mann på ni­ende­plass.

Emil Heg­le Svend­sen så ikke ut til å ha kom­met seg or­dent­lig etter kol­lap­sen i mål­om­rå­det etter jakt­star­ten. Tre bom, en på hver av de tre førs­te sky­tin­ge­ne, sør­get for at Svend­sen ble num­mer 27.

Ole Ei­nar Bjørn­da­len klar­te ikke ko­piere Vm-me­dal­jen fra jakt­star­ten. Su­per­ve­te­ra­nen sprakk på tred­je sky­ting da han fikk to til­leggs­mi­nut­ter. Han end­te opp med to­talt fire mi­nut­ter og en 47.-plass.

– Det var et tungt løp i dag. Jeg føl­te meg tung, sa Bjørn­da­len til NRK.

NTB

FOTO: NTB SCANPIX

Jo­han­n­es Thing­nes Bø lå an til å ta me­dal­je, men med en bom på sis­te sky­ting end­te han på 8. plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.