Sør­len­din­ger med topplas­se­rin­ger i nor­ges­cup

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Fre­dag falt Ka­ja Aus­land (16) fra en mu­lig topplas­se­ring i nor­ges­cu­pen. Søn­dag be­vis­te Od­der­sjaa­jen­ta at pre­sta­sjo­nen slett ikke var et blaff.

– Jeg had­de ald­ri trodd at det skul­le gå så bra, sier Ka­ja Aus­land etter 8. plas­sen i kon­kur­ran­se med de rundt 100 bes­te 17-årin­ge­ne i Norge. Hun had­de en 24. plass fra Hoved­lands­ren­net som bes­te na­sjo­na­le pre­sta­sjon, før hun flyt­tet til Hov­den og ski­gym­nas foran den­ne se­son­gen. Be­slut­nin­gen om å sat­se mer på ski – og leg­ge fot­bal­len i Rande­sund på hyl­la – har gitt nok­så umid­del­ba­re re­sul­ta­ter.

På fre­da­gens 5 km skøy­ting lå hun an til en sterk 7. plass, inn­til hun kom på in­ner­ski i en sving, og for­svant bok­sta­ve­lig talt rett ut i geo­gra­fi­en.

På lør­da­gens sprint fikk hun en opp­tur med kvart­fi­na­le og 21. plass, men det var på søn­da­gens 7,5 km klas­sisk at hun vir­ke­lig skul­le få sin sto­re re­van­sje.

– Jeg har ald­ri gått så fort før, sier 16-årin­gen, som var 1,01 bak vin­ne­ren og 25 se­kun­der bak pal­len.

Tid­li­ge­re i vin­ter var hun med på å gå Od­der­sjaa - med et rent junior­lag, som også be­sto av Kris­ti­ne Amund­sen og Ma­rie Fri­vold - inn til 48. plass av 79 lag i Nm-sta­fet­ten for se­nior.

Det var også fle­re and­re sør­len­din­ger med gode lo­ka­le pre­sta­sjo­ner i Voss i hel­ga. Al­ler best gjor­de Aron Rys­stad det med 9. plass på sprin­ten og 5. plass i klas­sisk blant rundt 150 17-årin­ger.

I klasse 19–20 gjor­de Sond­re Ram­se nye, ster­ke pre­sta­sjo­ner. Som yngste­mann i klas­sen gikk Otra-gut­ten inn til 11. plass i skøy­ting og 9. plass i klas­sisk. Sam­me plas­se­ring som lag­ka­me­rat Ås­mund Wi­berg opp­nåd­de i klas­sisk i klas­sen un­der.

FOTO: PRIVAT

Od­der­sjaa­jen­ta Ka­ja Aus­land gikk inn til kar­rie­re­bes­te med sin 8. plass i nor­ges­cu­pen på Voss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.