FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Her bru­kes det tvang

● Re­gje­rin­gen ber Stor­tin­get fat­te ved­tak om føl­gen­de nye kom­mune­sam­men­slå­in­ger:

● Øst­fold – Spyde­berg tvin­ges sam­men med Eids­berg, Ho­bøl og Askim.

● Akers­hus – Skeds­mo tvin­ges sam­men med Sørum og Fet

● Ag­der – Lin­des­nes tvin­ges sam­men med Man­dal og Mar­nar­dal, mens Søg­ne tvin­ges sam­men med Kris­tian­sand, og Song­da­len

● Sogn og Fjor­da­ne – Lei­kan­ger tvin­ges sam­men med Ba­le­strand, der fol­ket stem­te for – men kom­mune­sty­ret stem­te mot – og Sogn­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.