For­sva­rer: – Han er dypt ulyk­ke­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ER­LEND OLSBU

Natt til tirs­dag ble en 64 år gam­mel mann på­gre­pet og sik­tet for grov vold mot en 69 år gam­mel be­kjent på Abus­land i Hornnes. 69-årin­gen lig­ger nå i kuns­tig koma.

– Han er dypt ulyk­ke­lig over det som har skjedd. Noe mer kan jeg ikke si for øye­blik­ket, sier ad­vo­kat Knut Hen­ning Lar­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Lar­sen er opp­nevnt som for­sva­rer for 64-årin­gen som ble på­gre­pet på Abus­land i Evje og Hornnes natt til tirs­dag. Man­nen er sik­tet for å be­gått en volds­hand­ling mot en 69 år gam­mel be­kjent fra Lyng­dal.

64-årin­gen ble av­hørt av po­li­ti­et tirs­dag.

– Han har er­kjent straff­skyld for grov kropps­ska­de, men jeg øns­ker ikke å si noe om hva han har for­klart i av­hør. Vi kan hel­ler ikke si noe om mo­ti­vet, sier po­liti­ad­vo­kat Zan Sheikh til Fædre­lands­ven­nen.

Et­ter det Fædre­lands­ven­nen for­står har den sik­te­de 64-årin­gen for­klart at han ikke hus­ker så mye av hen­del­sen.

På­tale­myn­dig­he­ten be­gjær­te ons­dag man­nen va­re­tekts­fengs­let i to uker, med brev- og be­søks­for­bud.

– Be­grun­nel­sen for fengs­lin­gen er fare for be­vis­for­spil­lel­se, sier Sheikh.

Den ska­de­de 69-årin­gen ble tirs­dag fløy­et til Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus. Man­nen på­dro seg al­vor­li­ge hode­ska­der og lig­ger nå i kuns­tig koma på syke­hu­set. 69-årin­gens ska­der skal være for­ene­lig med bruk av stump vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.