FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

50 år

Tom Egil We­hus, Ven­ne­sla. I Øvre­bø skjer det... 23 fe­bru­ar fyl­ler Tom Egil "lille­bror" 50 år! Sen­der deg de størs­te gra­tu­la­sjo­ner på da­gen din, og hå­per du får en flott burs­dag. Man­ge klem­mer fra store­søs­ter m/ fa­mi­li­en.

5 år

To­mine Næve­stad Stave­land, Kris­tian­sand. To­mine Næve­stad Stave­land, Kris­tian­sand, 5 år. Sang­fug­len vår fyl­ler år, Hipp hur­ra! Med deg er in­gen dag lik. Vi els­ker deg! Klem­mer fra mamma, pap­pa, Si­gurd og Trym.

2 år

Al­vin G. Hutch­in­son, Søg­ne. Tøf­fe, snil­le og søte lil­le Al­vin fyl­te 2 år 20. fe­bru­ar. Du er den mor­soms­te vi vet og vi er vel­dig glad i deg. Stor klem fra Luis, pap­pa, mamma og Hugo.

13 år

Emi­lie Kjær Langeid, Val­le. Vi gra­tu­le­rer Emi­lie Kjær Langeid som er 13 år og ten­åring i dag . Du er utro­lig skjønn og god. Vi er stol­te av deg. Gle­der oss til fei­ring til lør­dag . Stor burs­dags­k­klem fra mor­mor og mor­far i Søg­ne

5 år

The­odor Bernt­sen Skaar, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for en ak­tiv og spor­ty gutt. Vi er al­le gla­de i den flot­te gut­ten! Hil­sen far­mor og far­far i Kris­tian­sand.

1 år

Ing­rid Gil­je , Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for den­ne god­jen­ta, som er 1 år i dag! Du er ei her­lig jen­te, og vi er vel­dig glad i deg. Man­ge klem­mer fra Sver­re, Ma­ri, mamma og pap­pa.

13 år

Ju­lie Tvei­ten Haug­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til den flot­te jen­ta. Vi øns­ker deg en su­per fin dag. Vi gle­der oss til å kom­me. Sto­re og små i Oslo gra­tu­le­rer deg.stor klem fra beste­mor og beste­far.

4 år

Ben­ja­min Lar­sen Fred­rik­sen, Aud­ne­dal. Gra­tu­le­rer så mye til vår kjæ­re farge­rike, be­stem­te, snil­le og trav­le lille­bror! Det er ald­ri en kje­de­lig dag med deg.vel­dig glad i deg! Klem­mer fra mamma, pap­pa, Le­vi og Leah.

1 år

Tu­va Dahl Jens­sen, Kris­tian­sand. Hele fa­mi­li­ens sol­strå­le har burs­dag. Du er al­ler­de høyt og lavt. Ei skjønn jen­te med glimt I øyet. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen jen­ta vår. Gle­der oss til å fei­re deg på lør­dag. Vi er evig glad i deg.

12 år

Jør­gen Hel­ler­s­lien, Birke­land. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen i dag! Du er en snill og po­si­tiv gutt og vi er utro­lig glad i deg! Gle­der oss til å fei­re deg til hel­ga. Man­ge klem­mer fra mamma, pap­pa, To­bias, Da­ni­el og beste­for­eld­re.

8 år

Ma­rie He­le­ne Bærø. Gra­tu­le­rer, ver­dens fi­nes­te, snil­les­te Ma­rie He­le­ne som er 8 år 23.2. Vi er så glad i deg. Du er ver­dens bes­te ku­si­ne, nie­se og barne­barn. Stor klem fra mom­mo og bes­ten i Søg­ne, og Ru­by ogleo i Oslo.

8 år

Lea Lind­jord Bard­off, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår skjøn­ne Lea som 23 feb. er 8 år! Du er ei vel­dig om­sorgs­full jen­te og god store­søs­ter.du er full av liv og vi er vel­dig glad i deg! Man­ge klem­mer fra Mats, Em­mie, mamma og pap­pa

8 år

Ing­rid Kaar­stein, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for god­jen­ta vår, Ing­rid, som fyl­ler 8 år den 23. fe­bru­ar. Du er ei sprud­len­de, spor­ty og blid jen­te, og vi er kjempe­glad i deg. Burs­dags­klem fra Ak­sel, mamma og pap­pa.

7 år

Fri­da Bjo­raa, Lil­le­sand.

Vår skjøn­ne, om­sorgs­ful­le og gode Fri­da fyl­ler 7 år i dag. Du sprer mas­se gle­de og lat­ter og vi ko­ser oss sam­men med deg. Vi er vel­dig glad i deg! Klem fra Eli­se, Sind­re, pap­pa og mamma.

6 år

Ma­ja Koske­la Grødum , Kris­tian­sand. Ma­ja Koske­la Grødum fyl­ler 6 år 23. feb. Du er ei liv­lig jen­te med sterk vil­je og fin­ner på mas­se tull. Gra­tu­le­rer med da­gen, kjæ­re barne­barn! Vi er vel­dig glad i deg! Bur­dags­klem fra mor­mor og Per.

5 år

Le­an­der Fi­s­kaa, Kris­tian­sand. 23.02 fyl­ler vår kjæ­re, gode, hjelp­som­me, ener­gis­ke, snil­le, og vik­tigst (spør du Le­an­der selv): KULE Le­an­der 5 år. Vi er så gla­de i deg. Du er en su­per store­bror. Hil­sen Mads Emil, mamma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.