25 år siden

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

23. FE­BRU­AR 1992

●● Den nors­ke Bank (DNB) har knust drøm­men til Olof Ting­brand om et stein­verk i full drift i Span­ger­eid. Nå har ban­ken til­trådt pan­tet sitt på 21 mil­lio­ner kro­ner i ei­en­dom og ma­ski­ner ved knuse­ver­ket ved Bå­ly. Der­med kan ko kon­kurs være nes­te skritt for ak­sje­sel­ska­pet Ting­brand Na­val. Mis­lig­hold­te mil­lion­lån er år­sa­ken til at ban­ken tors­dag etter­mid­dag slo til mot stein­knuse­ver­ket. Ting­brand Na­val har ikke klart å be­ta­le ren­ter og av­drag i ti­de. Det er Olof Ting­brand og fa­mi­li­en hans som ei­er ak­sje­ne i sel­skap pet. Tid­li­ge­re den­ne uka var en laste­båt ved Bå­ly for å hen­te stein til Tysk­land. Men ski­pet fikk ikke med seg hele las­ten da et laste­ap­pa­rat k knakk sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.