DØDSFALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Terje Kris­ti­an Salve­sen, Vol­len, døde 17. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Flos­ta kir­ke, fre­dag 24. fe­bru­ar.

Laj­la Corne­lia Rolf­son, Aren­dal, døde 21. fe­bru­ar. Bi­set­tel­sen fin­ner sted i Aren­dal ka­pell, tors­dag 23. fe­bru­ar.

Tor­jus Å. Hom­støl, Fro­land syke­hjem/joms­ås, døde 18. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Fro­land kir­ke, ons­dag 1. mars.

Tom Stege­moen, Ssf/stege­moen, døde 16. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Kvi­nes­dal kir­ke, fre­dag 24. fe­bru­ar.

Arne Dag­finn Ol­sen, Tjørs­våg­hei­men, døde 16. fe­bru­ar. Grav­ferd fra Søy­land ka­pell, tors­dag 23. fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.