Når kom­fort trum­fer alt.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - ANET­TE OS

Da jeg var fjor­tis hand­let alt om å skvi­se seg nedi den tranges­te Le­vis-buk­sa. Jen­ta som klar­te å pine på seg den mins­te buk­se­stør­rel­sen på sko­len, ble hvis­ket om med be­und­ring i stem­men. Man­ge av oss end­te opp i pølse­skinn to stør­rel­ser for små, det klem­te og pres­set og var langt fra be­ha­ge­lig, men vi var for­nøy­de, for vi viss­te ikke bed­re. Så skjer det noe. Man blir eld­re og plut­se­lig hand­ler alt om kom­fort. Et­ter at jeg opp­da­get gra­vid­buk­se­ne da jeg skul­le ha barn for noen år siden, har jeg ald­ri sett meg til­ba­ke. Nå skal det være så høyt i li­vet som mu­lig og det skal ikke stram­me en kvad­rat­centi­me­ter. Alt skal være be­ha­ge­lig. Mitt sis­te bukse­inn­kjøp het «high wai­sted great­ness su­per­stretch». Hur­ra!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.