Cas­per Ruud best i Nor­den: – Utro­lig gøy

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Cas­per Ruud gjør et su­per­byks på ver­dens­ran­kin­gen. Ung­gut­ten hop­per 75 plas­ser, og med det er han Nor­dens bes­te ten­nis­spil­ler.

18-årin­gen får som ven­tet godt be­talt for for­ri­ge ukes im­po­ne­ren­de tur­ne­rings­spill i Rio de Ja­neiro. Han klat­rer fra 208.til 133.-plass.

– Jeg fikk mas­se mel­din­ger med gra­tu­la­sjo­ner og scree­s­hots av ver­dens­ran­kin­gen da jeg sto opp i dag. Det er man­ge som sy­nes det er vel­dig bra, og det er utro­lig gøy, men det er fortsatt 132 spil­le­re foran meg, så jeg må fort­set­te å spil­le bra og sam­le po­eng, sier Cas­per Ruud.

Ruud gikk for­bi Sve­ri­ges best ran­ger­te, Elias Ymer (155.-plass), og er nå Nor­dens bes­te ten­nis­spil­ler. Dan­mark har stor­stjer­nen Caro­li­ne Woz­niacki, men på herre­si­den er det ma­gert. Mi­kael Torpe­gaard er høy­est ran­gert som num­mer 346. Ruud jak- ter imid­ler­tid fortsatt topp 100.

– Jeg er nær­me­re topp 100. Jeg skal være i Sør-ame­ri­ka en stund til før jeg ven­der hjem igjen, så jeg har en del mu­lig­he­ter, men det vik­tigs­te er å spil­le bra ten­nis. Po­en­ge­ne kom­mer med det, sier Ruud, som skal spil­le 1. runde­kamp i Atp-tur­ne­rin­gen i São Pau­lo tirs­dag.

Ruud kom seg helt til semi­fi­na­len i sin al­ler førs­te ATP 500-tur­ne­ring. Han var langt la­ve­re ran­gert enn alle sine mot­stan­de­re hele vei­en.

I semi­fi­na­len var Ruud en match­ball unna å ta seg til en histo­risk fi­na­le. Han vant førs­te sett og le­det 5-4 i sett num­mer to, men ung­gut­ten klar­te ikke å dra sei­e­ren i land i mø­tet med Pab­lo Car­reño-bus­ta.

Span­jo­len vant til slutt 2-6, 7-5, 6-0.

– Det var litt uvir­ke­lig der og da, og når jeg ser til­ba­ke på det er det vel­dig bra. Jeg had­de ikke mye press og møt­te bed­re spil­le­re, og det gikk eks­tremt bra, opp­sum­me­rer Ruud.

FOTO: NTB SCANPIX

Cas­per Ruud le­ver­te va­re­ne i ATP 500-tur­ne­rin­gen i Rio de Ja­ne­rio. Det vi­ser igjen på ver­dens­ran­kin­gen som ble opp­da­tert man­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.