Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Det­te kos­tet bil­ska­de­ne

● An­tall bil­ska­der i Ag­der-tra­fik­ken ble re­du­sert med 13 pro­sent fra 2015 til 2016. Men pri­sen per ska­de gikk opp. Les til hvor mye på nett.

Hvor­dan gikk det med Vi­pers?

Mål­vakt Saku­ra Hau­ge ble hen­tet hjem fra Asia­mes­ter­ska­pet for å bi­dra til sei­er i gårs­da­gens kamp mot Ræ­lin­gen. Ble det tri­umf? Les alt om kam­pen på nett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.