– Kan bli opp mot 15 varme­gra­der og lan­ge pe­rio­der med sol

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Skal man tro lang­tids­var­se­let fra me­teoro­lo­ge­ne er vår­en vir­ke­lig i an­marsj.

– Til hel­ga kom­mer et nytt høy­trykk si­gen­de, og det fø­rer med seg en mil­de­re luft inn mot SørNor­ge, sier vakt­ha­ven­de me­teo- ro­log Vi­be­ke Thy­ne­ss ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

– Høy­tryk­ket lig­ger guns­tig plas­sert for Sør­lan­dets del, og man vil få en fø­lel­se av vår ut­over hel­ga, fort­set­ter Thy­ne­ss.

Både lør­dag og søn­dag er det ven­tet at tem­pe­ra­tu­ren vil kom­me opp mot 10 gra­der, og det vil bli pluss­gra­der stort sett hele døg­net.

– Vi har no­en fine da­ger i ven­te. Slik det ser ut nå vil høy­tryk­ket vare en god stund, og vi slip­per unna ned­bø­ren. Det er en mu­lig­het for at tem­pe­ra­tu­ren kom­mer opp mot 15 gra­der, sier me­teoro­lo­gen.

Sto­re de­ler av nes­te uke byr på opp­holds­vær og lan­ge pe­rio­der med sol.

– Det at tem­pe­ra­tu­ren kom­mer over 10 gra­der er gans­ke sik­kert. Det kan vi gle­de oss til, for­tel­ler hun.

SKJERMDUMP/ME­TEORO­LO­GISK IN­STI­TUTT

Om lang­tids­var­se­let slår til, har sør­len­din­ge­ne fine da­ger i ven­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.