Fyl­kes­kom­mu­nen er over­flø­dig

Faedrelandsvennen - - MENING -

Dag­bla­det la i fe­bru­ar frem en over­sikt som vis­te hvor mye fyl­kes­tings­po­li­ti­ke­re tje­ner.

●● Tal­le­ne for 2016 vi­ser oss at selv om Vest-ag­der er et lite fyl­ke og har av­holdt få fyl­kes­tings­mø­ter, lig­ger vi i godt an når det kom­mer

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.