Mis­for­nøyd med med dab

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Over 75 pro­sent opp­le­ver dab-dek­nin­gen som dår­li­ge­re enn Fm-dek­nin­gen var, iføl­ge en un­der­sø­kel­se ut­ført av Nor­ges Laste­bil­ei­er-for­bund, skri­ver nett­ste­det bil­nor­ge.no. NLF har fore­tatt un­der­sø­kel­sen blant med­lem­mer i Nord­land, Trøn­de­lag og Mø­re og Roms­dal. Tre av fire opp­gir at dab-dek­nin­gen opp­le­ves som dår­li­ge­re enn Fm-dek­nin­gen var før sluk­king. 7 av 10 me­ner også dab-dek­nin­gen ut­gjør en sik­ker­hets­ri­si­ko.

ARKIVFOTO

Når Fm-net­tet sluk­kes på Sør­lan­det i juni, blir det stil­le i bi­len om du ikke har en dab-mot­ta­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.