DØDSFALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Jo­han­n­es Ham­re, Kvi­nes­dal, døde 16. mars. Grav­ferd fra Kvi­nes­dal kir­ke, torsdag 23. mars.

Ar­ne Leif Salve­sen, Nese­ha­ven, døde 12. mars. Be­gra­vel­se fra Mandal ka­pell, torsdag

23. mars.

Magnar J. Otte­sen, Ves­ter­li, døde 16. mars. Be­gra­ves fra Holt kir­ke, fre­dag 24. mars.

Gun­nulf Tjøl Hel­le, SSF/KVI­nes­dal, døde 17. mars. Grav­ferd fra Kvi­nes­dal kir­ke, fre­dag 24. mars.

An­na Refs­land, SSF/MOI, døde

16. mars. Grav­ferd fra Heske­stad kir­ke, fre­dag 24. mars.

Bergljot (Bib­bi) Fidje­land, Søgne, døde 13. mars. Be­gra­ves fra Søgne ho­ved­kir­ke, tirs­dag 28. mars.

Ei­nar Lohne, døde 15. mars. Be­gra­ves fra Ho­lum kir­ke, tirs­dag 28. mars.

Rolf Sti­an­sen, Aren­dal, døde

16. mars. Bi­set­tel­se i Bar­bu kir­ke, tirs­dag 28. mars.

Ka­ri Kjell­frid Birke­dal, Gjer­stad om­sorgs­sen­ter, døde 16. mars. Be­gra­ves fra Gjer­stad kir­ke, tirs­dag 28. mars.

Tom Ner­gaard Eck­hoff, Aren­dal, døde 19. mars. Bi­set­tes I Aren­dal ka­pell, tirs­dag 28. mars. In­ger Ma­rie Sta­bell, Ber­ge Gård, døde 16. mars. Be­gra­ves fra Eide kir­ke, tirs­dag 28. mars.

Kir­sten Martinsen, Planke­myra bo- og om­sorgs­sen­ter, døde 16. mars. Be­gra­ves fra Trom­øy kir­ke, tirs­dag 28. mars.

Odd Ni­co­lai Svenn­ings­en, Hans­ne­s­åsen, døde 17. mars. Bi­set­tes i Aren­dal ka­pell, tirs­dag 28. mars.

Bob E. Krogh-ja­cob­sen, Dram­men, døde 12. mars. Bi­set­tes fra Bra­ger­nes kir­ke, tirs­dag

28. mars.

Kjell Øi­vind Mid­ling, Tromsø, døde 18. mars. Bi­set­tel­se i Nord­lys­sa­len, Tromsø, tirs­dag 28. mars.

In­ger Ma­rie Røn­nin­gen, Da­len, døde 19. mars. Be­gra­ves fra Bjor­bekk kir­ke, tirs­dag 28. mars.

An­ders El­lings­vik, Trom­øy, døde 20. mars. Be­gra­ves fra Fær­vik kir­ke, ons­dag 29. mars.

Ås­hild Ny­gård, Støl­svi­ga, døde

19. mars. Be­gra­ves fra His­øy kir­ke, torsdag 30. mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.