Jo­han­sen klap­pet inn som ny lands­lags­kap­tein

Faedrelandsvennen - - SPORT - ODD INGE AAS

Ste­fan Jo­han­sen blir Lars La­ger­bäcks for­len­gen­de arm ute på ba­nen.

Svens­ken star­tet ons­da­gens tre­ning med å sam­le spil­ler­ne i en halv­sir­kel på Ful­hams tre­nings­an­legg i Lon­dons yt­ter­kant.

Tre­ne­ren sa no­en ord, før spil­ler­grup­pen brøt ut i ap­plaus mens de kik­ket bort på Ste­fan Jo­han­sen som smil­te til­ba­ke grup­pa.

Kap­teins­bin­det ble le­dig da Hert­ha Ber­lins Per Cil­jan Skjel­bred kunn­gjor­de at han trek­ker seg fra lands­la­get tid­li­ge­re i vin­ter. Ste­fan Jo­han­sen har vært vi­kar for Skjel­bred, og har der­for er­fa­ring med å spil­le med kap­teins­bin­det fra før.

Han var på for­hånd po­si­tiv til mu­lig­he­ten til å få job­ben per­ma­nent un­der Lars La­ger­bäck.

– Det ville vært en stor ære, men jeg kom­mer til å bi­dra som jeg all­tid har gjort. Uan­sett om jeg har bin­det el­ler ikke, sa Jo­han­sen selv til VG tirs­dag.

Jo­han­sen ble kå­ret til årets spil­ler i skotsk fot­ball, før han gikk til Ful­ham. Star­ten i London-klub­ben var av det be­skjed­ne sla­get, men har se­ne­re tatt seg kraf­tig opp. La­get ja­ger opp­rykk, og finn­mar­kin­gen har vært en av la­gets bes­te spil­le­re.

Det er kun Ru­ne Jar­stein og Ta­rik Elyounous­si i den nors­ke trop­pen som har fle­re lands­kam­per enn den fers­ke lands­lags­kap­tei­nen. Så langt har Jo­han­sen 33 kam­per for Nor­ge, og har sco­ret 3 mål. Han er 26 år gam­mel.

Nor­ge mø­ter Nord-ir­land i kval­fi­se­rin­gen til VM i Russ­land på søn­dag. Lands­la­get er på sam­ling i London i for­kant av opp­gjø­ret.

FOTO: NTB SCANPIX

Ste­fan Jo­han­sen blir Nor­ges kap­tein mot Nord-ir­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.