Sør­lands­hest er Nor­ges ras­kes­te

Faedrelandsvennen - - SPORT - RICHARD EKHAUGEN, for Sør­lan­dets Trav­park

In­gen and­re hes­ter har vært ras­ke­re med volte­start enn Sejr Gam­mels­bæk hit­til i år. Tirs­dag vant tra­ve­ren for 35. gang i kar­rie­ren.

Hings­ten tra­vet 1.13,9/1620 i fe­bru­ar og det er det ras­kes­te med volte­start her i lan­det i 2017. Den er ald­ri pre­get av stun­dens al­vor. Ald­ri tyn­get av fa­vo­ritts­tem­pel­et. Åtte år gam­le Sejr Gam­mels­bæk og tre­ner og kusk Geir Mik­kel­sen bru­ker kun ener­gi på det som er vik­tig i trav­løp; å dis­po­ne­re kref­te­ne på best mu­lig måte for å være først på mål­stre­ken.

Akku­rat den brag­den klar­te Sejr Gam­mels­bæk for utro­li­ge 35. gang i kar­rie­ren da han inn­frid­de som stor­fa­vo­ritt på Forus tirs­dag. Sør­len­din­gen Mik­kel­sen satt kald og ro­lig i ryg­ger til inn på opp­lø­pet, og styr­te hings­ten i an­grep akku­rat på rett tids­punkt. På mål­stre­ken var hes­ten, som Mik­kel­sen blant an­net ei­er sam­men med Kris­tian­sand-ka­re­ne Ru­ne Ise­fjær og Jan Kåre Limm, sin vane tro på først. Vin­ner­ti­den ble 1.14,6a/2040 me­ter. Det­te var Sejr Gam­mels­bæks tred­je sei­er på fire for­søk så langt i år.

FOTO: ARNFINN ROALDSØY

Kris­tian­sand-eide Sejr Gam­mels­bæk vant tirs­dag igjen på Forus Trav­bane.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.