De mest po­pu­læ­re ret­te­ne i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Sjø­hu­set

● Fiske­sup­pe

● Mou­les frit­tes (blå­skjell og pom­mes frit­tes)

● Ovns­bakt torsk

Bønder i Byen

● Kyl­ling­sa­lat

● Bonde­sup­pe

● Maule­mat (sør­lands­ke små­ret­ter)

Smak av Nor­ge (Ho­tel Nor­ge)

● Stre­et food pla­te

● Ha­vets her­lig­het (re­ker og krepse­ha­ler)

● Biffs­nad­der med sa­lat­buf­fé

Ernst Cui­si­ne (Ho­tel Ernst)

● Ham­bur­ger

● Hvit fisk

● Cæsar­sa­lat

Res­tau­rant Sand (Scan­dic Kris­tian­sand By­stran­da)

● Da­gens rett (fisk el­ler kjøtt)

● Ham­bur­ger / biff

● Cæsar­sa­lat

Både &

● Ida­ho Plea­sure (gra­ti­nert po­te­trett med ba­con, pur­re og røm­me)

● An­gus Bur­ger

● Hus­manns­kost (va­rie­rer fra uke til uke)

Bak­går­den Res­tau­rant

● Kalv / okse

● Kvei­te / torsk

Hånd­ver­ke­ren

● Ham­bur­ger

● Ande­bryst

● Lamme­skank

Hos Na­bo­en

● Ham­bur­ger

● Cæsar­sa­lat

● Club Sand­wich

Her­lig Land

● Club Sand­wich

● Piz­za

● Gril­let en­tre­côte

Slak­ter Sø­ren­sen

● Hu­sets Torne­d­os (biff)

● Ta­pas­tal­ler­ken

● Lunsj­biff

Frk. Lar­sen

● Frøk­nas Ham­bur­ger

● Piz­za med ser­ra­no­skin­ke

● Kyl­ling­sa­lat

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.