Drept da han fei­ret bryl­lups­da­gen

Faedrelandsvennen - - FREDAG - NTB

Utah-man­nen Kurt W. Coch­ran er blant de drep­te i ons­da­gens ter­ror­an­grep i Lon­don. Han be­søk­te byen sam­men med kona for å fei­re bryl­lups­dag.

Hans kone, Me­lis­sa, ble al­vor­lig skadd i an­gre­pet. De var på den sis­te da­gen av en tur for å fei­re at de had­de vært gift i 25 år. Iføl­ge mor­mo­ner­kir­ken pa­ret til­hø­rer, skul­le de også be­sø­ke ko­nas for­eld­re i den bri­tis­ke ho­ved­sta­den.

Po­liti­man­nen Keith Pal­mer (48) og en 43 år gam­mel spansk­læ­rer er de to and­re døds­of­re­ne for ter­ror­an­gre­pet. Sam­ti­dig sve­ver sju and­re mel­lom liv og død.

Ketih Pal­mer for­søk­te å stan­se gjer­nings­man­nen da han ble kniv­stuk­ket. Pal­mer be­skri­ves av sine kol­le­ger som en «fan­tas­tisk po­liti­mann og fa­mi­lie­far». Han etter­la­ter seg kone og barn, iføl­ge BBC.

Det spans­ke uten­riks­de­par­te­men­tet be­kref­ter at 43 år gam­le Ays­ha Fra­de, en bri­tisk stats­bor­ger med spansk bak­grunn, er blant de drep­te. Hun job­bet som spansk­læ­rer og var iføl­ge Sky News på vei over West­min­ster Brid­ge for å hen­te sine to barn på åt­te og el­le­ve år da hun ble meid ned.

Om lag 40 per­soner ble så­ret, flere av dem er uten­lands­ke stats­bor­ge­re. Blant dem er tre frans­ke skole­ele­ver som var på Lon­don­tur med klas­sen sin, fem sør­kore­ans­ke tu­ris­ter, to ru­me­ne­re og en mann fra Por­tu­gal.

Iføl­ge norsk UD er det lite som ty­der på at nord­menn ble ram­met.

Po­liti­tals­mann Mark Row­ley opp­lys­te tors­dag at 29 av de så­re­de fort­satt er inn­lagt på syke­hus og at til­stan­den er kri­tisk for sju av dem, der­iblant to po­liti­be­tjen­ter.

FOTO: NTB SCANPIX

Ek­te­pa­ret Me­lis­sa og Kurt W. Coch­ran.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.