– Hun sco­rer når hun vil

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARLSEN

Jea­nett Kristiansen sat­te inn 11 mål mot Ræ­lin­gen.

– Hun sco­rer når hun vil, sier Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Jea­nett Kristiansen kom til Vi­pers fra Glass­ver­ket før årets se­song. Den­ne se­son­gen har hun her­jet mot man­ge av for­sva­re­ne i elite­se­ri­en.

På sine 19 kam­per, har det blitt 117 mål for 24-årin­gen. Det gir et snitt på over seks mål per kamp. Hun har bare to spil­le­re over seg på topp­sco­rer­lis­ten (Ton­je Nøst­vold med 137 og Ka­mil­la Sund­moen med 127).

Mot Ræ­lin­gen ble det 11 på de 45 mi­nut­te­ne hun spil­te, og hun sat­te inn mål både fra bak­spil­ler­plass og fra venstre­kan­ten.

– Det var gøy å spil­le. Vi har vært borte fra hver­and­re len­ge nå, sier Kristiansen som har vært på lands­lags­sam­ling med re­krutt­lands­la­get.

Ons­dag var det kamp i elite­se­ri­en igjen. Vi­pers ban­ket bunn­la­get Ræ­lin­gen 38–24, og Kristiansen ble kå­ret til borte­la­gets bes­te spil­ler.

– Gab­ri­el­sen sier at du sco­rer når du vil? Er det sånn du fø­ler også?

– Alle gode skudd går inn, og der­som jeg får en god sjan­se, prø­ver jeg å set­te den, sier Kristiansen.

Hun har slitt litt etter jul, men nå ser det ut til at for­men er i an­marsj igjen. Det pas­ser godt før mø­tet med gam­le­klub­ben Glass­ver­ket i søn­da­gens sølvkamp.

– Det skal bli vel­dig gøy å møte dem, og jeg gle­der meg, sier Kristiansen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.