FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

9 år

Ai­le­en Ny­gård, Kristiansand. Vår kjæ­re sto­re og gode store­søs­ter Ai­le­en fyl­ler hele 9 år. Mam­ma, pap­pa Frank, alle dine søst­re og brød­re gra­tu­le­rer deg med da­gen.

5 år Ju­lie Bergstøl

Sang­vik, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Ju­lie Bergstøl Sang­vik som fyl­ler 5 år 27. mars! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

9 år

Thea Ås­land Gal­aasen, Kristiansand. 9 ra­ket­ter til værs for fine Thea. Kjær­lig, og all­tid med et smil på lur. Vi ko­ser oss mas­se når du kom­mer på be­søk og er vel­dig glad i deg. Mas­se klem­mer fra mor­mor og beste­far. 5 år Las­se Du­va­land, Søg­ne. Vi gra­tu­le­rer vår kjæ­re Las­se med fem­års­da­gen. Vi er vel­dig glad i deg! Hil­sen fra mam­ma, pap­pa, Ci­ta, tan­te og Bes­sa.

7 år

Ju­li­an Ber­hus, Kristiansand. Vår gode, snil­le og sjar­me­ren­de Ju­li­an blir hele

7 år! Gra­tu­le­rer så mas­se med burs­da­gen din. Du er su­per­kul og su­per­rask! Man­ge klem­mer fra pap­pa, mam­ma og store­bror Le­an­der. 4 år Nils Strand­myrØde­gaard, Grim­stad. Hipp hur­ra for Nil­se-gut­ten vår som fyl­ler

4 år 27.03.17. Vi els­ker deg. Hil­sen Nel­ly, mam­ma og pap­pa.

7 år

Ma­ren Ben­neche Mo­dahl. Ver­dens flot­tes­te og bes­te Ma­ren Ben­neche Mo­dahl fyl­ler 7 år 27/3. Vi er så stol­te og gla­de i deg god­jen­ta vår. 1000 klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Fred­rik og Tho­mas. Beste­for­eld­re hil­ser også. 1 år Mi­lia Gau­stad Sko­me­dal, Song­da­len. I dag fyl­ler blid­jen­ta vår Mi­lia 1 år. Du er ei jen­te full av ener­gi som sprer gle­de til alle rundt deg. Vi gle­der oss til å fei­re deg idag. Els­ker deg jen­ta vår. Klem fra mam­ma, pap­pa, Ce­lina & Mar­kus.

6 år

Li­na Ber­ge Flakk. Hipp hur­ra for Li­na som er 6 år 27. mars. Du er ver­dens bes­te jen­te og store­søs­ter! Vi er vel­dig glad i deg! Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Jo­nas.

6 år

An­ja Zirp­ner, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for An­ja Zirp­ner som fyl­ler 6 år 27. mars! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.