Nord­ly­set strål­te over Birke­land

Land­skaps­fo­to­gra­fe­ne Frank Ot­to Pe­der­sen og Tho­mas Heg­na var ute natt til i går. Det­te er bil­de­ne de tok av nord­ly­set over Teine­fos­sen på Birke­land.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAN ODDVAR EIDE jan.oddvar.eide@fvn.no -

– Vi var der egent­lig for å ta bil­der av sol­ned­gan­gen, men ble klar over at det var meldt om høy nord­lys­ak­ti­vi­tet, for­tel­ler de to fo­to­gra­fe­ne.

Og ble til mør­ket sen­ket seg. – Det skuf­fet ikke!

– Ald­ri før har vi sett en grønn bue rett over ho­det her på Sør­lan­det. Mu­lig man­ge and­re har, men vi har ikke, for­tel­ler de med et smil.

Nord­ly­set har vist seg over sto­re de­ler av Sør-nor­ge. Også i Tele­mark for­tel­les det om spek­ta- ku­læ­re syn helt opp til Atrå og Gjøyst­dal i Tinn kommune.

Hans-die­ter Fle­ger i As­tro Tele­mark for­tel­ler til avi­sen Var­den at det kan bli enda mer farge­rikt på him­mel­hvel­vin­ga om sky­ene hol­der seg unna.

– Om ikke vær­gu­de­ne leg­ger et for tykt sky­dek­ke over Tele­mark kan det bli et enda flot­te­re lys­show enn man­dag kveld, for­tel­ler han.

Nord­ly­set opp­trer når sol­vin­den er kraf­ti­ge­re enn nor­malt, med sto­re elek­tris­ke ut­lad­nin­ger som slyn­ger elek­tris­ke la­de­de par­tik­ler mot jor­den.

FOTO: FRANK OT­TO PE­DER­SEN

Slik så Nord­ly­set ut over Birke­land natt til tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.