Tru­et med pis­tol i lei­lig­het

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

En per­son (36) er på­gre­pet av po­li­ti­et etter å ha tru­et en an­nen med pis­tol i en lei­lig­het i Kris­tian­sand sen­trum natt til tirs­dag.

Klok­ken 02.16 natt til tirs­dag ble po­li­ti­et opp­ringt av for­nær­me­de, som var tru­et med pis­tol i lei­lig­he­ten.

– Han skal også ha blitt fra­tatt noen ei­en­de­ler, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Svein­ung Al­sa­ker i Ag­der po­liti­dis­trikt.

– Det skal ha blitt brukt en pis­tol til å true den and­re med. De to har en re­la­sjon til hver­and­re, men hen­del­ses­for­lø­pet er fort­satt noe uklart, sier Al­sa­ker.

De to per­sone­ne skal være en del av et be­las­tet mil­jø i byen.

– Po­li­ti­et har ikke fun­net vå­pe­net, sier Al­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.