Drifts­for­styr­rel­ser på strøm­net­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

●● I om­rå­det rundt Øv­re Hest­heia i Lillesand mis­tet over 1600 hus­stan­der strøm­men etter drifts­for­styr­rel­ser på strøm­net­tet klok­ken 00.38 natt til tirs­dag. Tirs­dag mor­gen var fort­satt 64 kun­der uten strøm.

Drifts­sen­tra­len opp­ly­ser at en de­fekt ka­bel var år­sa­ken til strøm­brud­det. Tirs­dag mor­gen kjør­te Ag­der Ener­gi et ag­gre­gat ut til om­rå­det. Ved 10-ti­den var strøm­men til­ba­ke i alle hus­stan­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.