Vil ta opp sa­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Leder i leve­kårs­ut­valg­tet, In­ger Tu­rid Ton­stad, sier hun ikke hus­ker alle de­tal­jer fra sist bud­sjett­run­de før jul.

– Men jeg vil nå ta opp om vi har godt nok til­bud. At eld­re men­nes­ker er tryg­ge med tek­nisk ut­styr, er flott. Der­for er det eks­tra be­kla­ge­lig når de går så len­ge med opp­hold i den­ne trygg­he­ten, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.