Gress­brann skap­te E 39-trøb­bel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

– Det var vel­dig mye røyk på ste­det. Jeg klar­te ikke å se noe da jeg kjør­te. Vi var tre per­soner, to voks­ne og et barn som stop­pet ved ste­det. Vi fikk sluk­ket en del før brann­ve­se­net kom, sa en tip­ser til Fædre­lands­ven­nen.

Klok­ka 20.05 opp­lys­te 110-sen­tra­len at det var kon­troll på bran­nen. Det var fle­re små­bran­ner i Lis­ter-om­rå­det i man­dag kveld.

– Brann­ve­se­net kjø­rer på kryss og tvers for å sluk­ke dis­se, for­tal­te Hy­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.