Laste­bil mot per­son­bil

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­RIN MARGRETHE FIDJE

●● E 39 var en stund sper­ret i vest­gå­en­de felt på Ves­ter­brua etter et tra­fikk­uhell mel­lom en laste­bil og en per­son­bil tirs­dag etter­mid­dag.

Like etter klok­ken 14 opp­lys­te po­li­ti­et at vei­en igjen var ryd­det.

Ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt opp­ly­ser at in­gen per­soner ble ska­det i sam­men­stø­tet. Ved 13.50-ti­den på­gikk bil­ber­ging på ste­det.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om uhel­let klok­ken 13.26.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.