«Sja­ka­len» fikk ny livs­tids­dom

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Man­nen som er kjent som «Car­los sja­ka­len» er dømt til livs­va­rig feng­sel for tred­je gang. Den­ne gan­gen gjel­der dom­men et gra­nat­an­grep i Paris i 1974.

To per­soner ble drept og 34 så­ret i gra­nat­an­gre­pet, som var ret­tet mot et vare­hus i Paris. Un­der den to uker lan­ge retts­sa­ken har på­tale­myn­dig- he­ten ar­gu­men­tert for at «alt» pe­ker på at Car­los var in­volvert.

Car­los, hvis egent­li­ge navn er Ilich Ra­mi­rez San­chez, so­ner al­le­re­de to livs­tids­dom­mer i Frank­ri­ke etter å ha blitt kjent skyl­dig i drap og en rek­ke an­grep på 1970- og -80-tal­let. An­gre­pe­ne ble en­ten gjort for å frem­me pa­le­sti­ner­nes sak el­ler en kom­mu­nis­tisk re­vo­lu­sjon. I dag er han 67 år gam­mel, og han har al­le­re­de til­brakt over 20 år i feng­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.