10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. MARS 2007

●● Linje­di­rek­tø­ren i Co­lor Line, Ter­je Mar­cus­sen, går av. Al­le­re­de da­gen da av­gan­gen ble kjent, tik­ket jobb­til­bu­de­ne inn. – Ja, jeg har al­le­re­de fått noen jobb­til­bud men ennå ikke be­stemt meg for hva jeg skal gjø­re, sier av­trop­pen­de linje­di­rek­tør Ter­je Mar­cus­sen. Han for­tel­ler at han har tenkt på av­gjø­rel­sen i noen må­ne­der men tok be­slut­nin­gen man­dag. – Det har vært en sen­tra­li­se­rings­pro­sess i re­de­ri­et det sis­te året, og jeg øns­ker ikke å flyt­te til Oslo. Det har jeg for­klart vår ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør som had­de for­stå­el­se for det, sier Mar­cus­sen. Mar­keds­di­rek­tør Odd Grøn­berg over­tar som konsti­tu­ert linje­di­rek­tør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.