50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. MARS 1967

●● Bri­tis­ke bombe­fly slapp tirs­dag spreng- og brann­bom­ber mot su­per­tan­ke­ren «Tor­rey Canyon» for å set­te den gjen­væ­ren­de olje­las­ten i brann. Det førs­te an­gre­pet ble gjen­nom­ført av åtte «Buc­ca­neers» fra ma­ri­nen hvor­et­ter 20 Haw­ker Hun­ter ja­ger-bom­be­re slapp tan­ker med ben­sin og ka­li­um-klo­rid ned i flam­me­ne for å hol­de dem ved­li­ke. Over­flate­ol­jen bren­ner nå godt, men det er vans­ke­lig å si noe om hvor­dan det går med il­den in­ne i selve ski­pet hvor det ikke er sik­kert at flam­me­ne får nok sur­stoff. Den bri­tis­ke regjeringen be­stem­te seg for å spren­ge «Tor­rey Canyon» etter at det ble klart at ski­pet ikke kun­ne bli truk­ket av Se­ven Sto­nes­re­ve­ne ved Lands End i Corn­wall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.